Ana Rhodes Castro

Ana Rhodes Castro

Consultora del desenvolupament individual i organitzacional, entrenadora i terapeuta. Des de fa 15 anys, treballa en contextos molt diversos a nivell internacional, en contextos executius, comunitats i ONGs a Escòcia, Regne Unit, EUA, Estat Espanyol, Itàlia i Amèrica Llatina. Ha entrenat en varietat d’eines: teoria de sistemes, llenguatge no verbal i micro expressions, anàlisi de perfil, supervisió i couching executiu. Està en el seu procés final de completar el Diploma de Treball de Processos.

Ha viscut a la Fundació Findhorn i en va ser directora entre el 2009 i el 2013. És part de l’equip de professorat de l’escola d’Art del Procés a Itàlia. Treballa en col·laboració amb el sistema mèdic i es va especialitzar en estats extrems de consciència, així com en habilitats de lideratge i elderatge, dinàmiques grupals, facilitació del conflicte i l’habilitat de segui l’amor que guia els nostres somnis i anhels profunds.

 

2018-01-25T14:36:05+00:00